پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:26

ارومیه – فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: باهوشیاری کارآگاهان آگاهی انتظامی چایپاره واستان از اختلاس ۴۱۱میلیاردریال به کشور ترکیه جلوگیری شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvUldi – tvlhkni hkjzhld HbvfhdOhk yvfd 'tj: fhiUadhvd ;hvH'hihk H'hid hkjzhld IhdPhvi Uhsjhk hc hojghs ۴۱۱ldgdhvnvdhg fi ;aUv jv;di OgU'dvd an. OgU'dvd hc ovUO ۴۱۱ ldgdhvn vdhg hvcfi jv;di/;at ۱۳۷;dgU lvtdk hvUldi – tvlhkni hkjzhld HbvfhdOhk yvfd 'tj: fhiUadhvd ;hvH'hihk H'hid hkjzhld IhdPhvi Uhsjhk hc hojghs ۴۱۱ldgdhvnvdhg fi ;aUv jv;di OgU'dvd an.

تصویر خبر
جلوگیری-از-خروج-۴۱۱-میلیارد-ریال-ارزبه-ترکیه-کشف-۱۳۷کیلو-مرفین
برچسب های مرتبط: