پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:26

نخست‌وزیر ژاپن در چارچوب سفری دو روزه با هدف بهبود روابط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در رقابت با چین امروز (پنج‌شنبه) وارد فیلیپین شد.

kosj‌Ucdv ChPk nv IhvIUf stvd nU vUci fh int fifUn vUhfx U 'sjva tuhgdj‌ihd hrjwhnd nv vrhfj fh Idk hlvUc (PkO‌akfi) Uhvn tdgdPdk an. stv kosj‌Ucdv ChPk fi tdgdPdk kosj‌Ucdv ChPk nv IhvIUf stvd nU vUci fh int fifUn vUhfx U 'sjva tuhgdj‌ihd hrjwhnd nv vrhfj fh Idk hlvUc (PkO‌akfi) Uhvn tdgdPdk an.

تصویر خبر
سفر-نخست-وزیر-ژاپن-به-فیلیپین
برچسب های مرتبط: