پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:27

اراک - ایرنا - وزیر کشور گفت: توجه به اصل پیشگیری از آسیب های اجتماعی یکی از اولویت های شاخص در دولت در دولت تدبیر و امید است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh; - hdvkh - Ucdv ;aUv 'tj: jUOi fi hwg Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud d;d hc hUgUdj ihd ahow nv nUgj nv nUgj jnfdv U hldn hsj. Pdad'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud hUgUdj kosj nUgj jnfdv U hldn hsj hvh; - hdvkh - Ucdv ;aUv 'tj: jUOi fi hwg Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud d;d hc hUgUdj ihd ahow nv nUgj nv nUgj jnfdv U hldn hsj.

تصویر خبر
پیشیگیری-از-آسیب-های-اجتماعی-اولویت-نخست-دولت-تدبیر-و-امید-است
برچسب های مرتبط: