پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:29

منابع سوری از حملات شدید جنگنده‌های ارتش به مواضع تروریست‌های جبهه النصره در حومه غربی دمشق همزمان با پیشروی نیروهای ارتش در این مناطق خبر دادند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lkhfu sUvd hc plghj andn Ok'kni‌ihd hvja fi lUhqu jvUvdsj‌ihd Ofii hgkwvi nv pUli yvfd nlar ilclhk fh PdavUd kdvUihd hvja nv hdk lkhxr ofv nhnkn. PPdavUd hvja ‌sUvdi nv KUhnd‌fvndL U plghj andn Ok'kni‌ih fi lUhqu jvUvdsj‌ihd KhgkwviL lkhfu sUvd hc plghj andn Ok'kni‌ihd hvja fi lUhqu jvUvdsj‌ihd Ofii hgkwvi nv pUli yvfd nlar ilclhk fh PdavUd kdvUihd hvja nv hdk lkhxr ofv nhnkn.

تصویر خبر
-پیشروی-ارتش--سوریه-در--وادی-بردی--و-حملات-شدید-جنگنده-ها-به-مواضع-تروریست-های--النصره-
برچسب های مرتبط: