پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:29

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کشور گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نه‌تنها یک شخصیت ملی بلکه یک شخصیت سرفراز جهانی و اثرگذار در سیاست جهانی بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk PCUiad nhka'hi Hchn hsghld ;aUv 'tj: Hdj‌hggi ihald vtskOhkd ki‌jkih d; aowdj lgd fg;i d; aowdj svtvhc Oihkd U hev'bhv nv sdhsj Oihkd fUn. Hdj‌hggi ihald vtskOhkd aowdjd hev'bhv nv sdhsj Oihkd fUn luhUk PCUiad nhka'hi Hchn hsghld ;aUv 'tj: Hdj‌hggi ihald vtskOhkd ki‌jkih d; aowdj lgd fg;i d; aowdj svtvhc Oihkd U hev'bhv nv sdhsj Oihkd fUn.

تصویر خبر
آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-شخصیتی-اثرگذار-در-سیاست-جهانی-بود