پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:29

فردیس – مدیر موزه قرآن کریم وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را بیانگر افکار بلند وی دانست و گفت: شیوه زندگی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه اعتدال بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvnds – lndv lUci rvHk ;vdl Uwdj‌khli Hdj‌hggi ihald vtskOhkd vh fdhk'v ht;hv fgkn Ud nhksj U 'tj: adUi ckn'd vmds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl fv Phdi hujnhg fUn. adUi ckn'd Hdj‌hggi ihald vtskOhkd fv Phdi hujnhg fUn tvnds – lndv lUci rvHk ;vdl Uwdj‌khli Hdj‌hggi ihald vtskOhkd vh fdhk'v ht;hv fgkn Ud nhksj U 'tj: adUi ckn'd vmds trdn lOlu jaodw lwgpj kzhl fv Phdi hujnhg fUn.

تصویر خبر
شیوه-زندگی-آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-بر-پایه-اعتدال-بود