پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:29

اراک-قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور گفت: ۲۵ طرح در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد در استان مرکزی، با حضور وزیر کشور در کارگروه اجتماعی استان به تصویب رسید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh;-rhml lrhl nfdv;g sjhn lfhvci fh lUhnlonv ;aUv 'tj: ۲۵ xvp nv pUci Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud fi UdCi hujdhn nv hsjhk lv;cdT fh pqUv Ucdv ;aUv nv ;hv'vUi hOjlhud hsjhk fi jwUdf vsdn. jwUdf ۲۵ xvp Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud nv hsjhk lv;cd hvh;-rhml lrhl nfdv;g sjhn lfhvci fh lUhnlonv ;aUv 'tj: ۲۵ xvp nv pUci Pda'dvd hc Hsdf ihd hOjlhud fi UdCi hujdhn nv hsjhk lv;cdT fh pqUv Ucdv ;aUv nv ;hv'vUi hOjlhud hsjhk fi jwUdf vsdn.

تصویر خبر
تصویب-۲۵-طرح-پیشگیری-از-آسیب-های-اجتماعی-در-استان-مرکزی
برچسب های مرتبط: