پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:29

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار در غرفه زیتون و خشکبار کلیه فروشگاه های زنجیره ای افق در شیراز نیازمندیم.متقاضیان ... نوشته استخدام فروشنده در فروشگاه زنجیره ای افق در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv yvti cdjUk U oa;fhv ;gdi tvUa'hi ihd ckOdvi hd htr nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ckOdvi hd htr nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ckOdvi hd htr nv advhc fi junhnd tvUakni ohkl Oij ;hv nv yvti cdjUk U oa;fhv ;gdi tvUa'hi ihd ckOdvi hd htr nv advhc kdhclkndl.ljrhqdhk ... kUaji hsjonhl tvUakni nv tvUa'hi ckOdvi hd htr nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-در-فروشگاه-زنجیره-ای-افق-در-شیراز
برچسب های مرتبط: