پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:30

با وجود بحران تقلب در تست‌های آلایندگی دیزلی فولکس واگن موفق شد در سال گذشته به رکورد فروش ۱۰.۳ میلیون خودرو دست پیدا کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fh UOUn fpvhk jrgf nv jsj‌ihd Hghdkn'd ndcgd tUg;s Uh'k lUtr an nv shg 'baji fi v;Uvn tvUa ۱۰.۳ ldgdUk oUnvU nsj Pdnh ;kn. tvUa tUg;s Uh'k fh UOUn fpvhk Hghdkn'd v;Uvn cn fh UOUn fpvhk jrgf nv jsj‌ihd Hghdkn'd ndcgd tUg;s Uh'k lUtr an nv shg 'baji fi v;Uvn tvUa ۱۰.۳ ldgdUk oUnvU nsj Pdnh ;kn.

تصویر خبر
فروش-فولکس-واگن-با-وجود-بحران-آلایندگی-رکورد-زد
برچسب های مرتبط: