پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:34

شرکت ارژن در شیراز به ۵ نفر سرپرست فروش آقا با ۳ سال سابقه نیازمند است.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با ... نوشته استخدام سرپرست فروش در شرکت ارژن در شیراز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j hvCk nv advhc fi ۵ ktv svPvsj tvUa Hrh fh ۳ shg shfri kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j hvCk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j hvCk nv advhc av;j hvCk nv advhc fi ۵ ktv svPvsj tvUa Hrh fh ۳ shg shfri kdhclkn hsj.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh ... kUaji hsjonhl svPvsj tvUa nv av;j hvCk nv advhc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-سرپرست-فروش-در-شرکت-ارژن-در-شیراز
برچسب های مرتبط: