پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 14:35

یک طلبه و نوجوان از روستایی اطراف رفسنجان تحصیل و جهاد می‌کند و به درجه‌ای می‌رسد که رؤسای جمهور و سران دیپلماتیک جهان به سفارت‌خانه‌های ایران رفته و در برابر عکسش ادای احترام می‌کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; xgfi U kUOUhk hc vUsjhdd hxvht vtskOhk jpwdg U Oihn ld‌;kn U fi nvOi‌hd ld‌vsn ;i vVshd OliUv U svhk ndPglhjd; Oihk fi sthvj‌ohki‌ihd hdvhk vtji U nv fvhfv u;sa hnhd hpjvhl ld‌;kkn. yvUdhk: KlwfhpL nvs jUhqu ld‌nhn U KihaldL fi Hk ulg ld ;vn d; xgfi U kUOUhk hc vUsjhdd hxvht vtskOhk jpwdg U Oihn ld‌;kn U fi nvOi‌hd ld‌vsn ;i vVshd OliUv U svhk ndPglhjd; Oihk fi sthvj‌ohki‌ihd hdvhk vtji U nv fvhfv u;sa hnhd hpjvhl ld‌;kkn.

تصویر خبر
غرویان---مصباح--درس-تواضع-می-داد-و--هاشمی--به-آن-عمل-می-کرد
برچسب های مرتبط: