شنبه 25 دی 1395 ساعت 12:36

دهمین دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی(ع) در بخش برادران طی روزهای ۲۵ الی ۲۹ بهمن‌ماه سال 1395 در رشته‌های حفظ، قرائت و ترتیل قرآن برگزار می‌شود.

nildk nUvi lshfrhj svhsvd nhvhgrvHk hlhl ugd(u) nv foa fvhnvhk xd vUcihd ۲۵ hgd ۲۹ filk‌lhi shg 1395 nv vaji‌ihd ptzT rvhmj U jvjdg rvHk fv'chv ld‌aUn. tvhoUhk efj‌khl nildk nUvi lshfrhj svhsvd nhvhgrvHk hlhl ugd(u) nildk nUvi lshfrhj svhsvd nhvhgrvHk hlhl ugd(u) nv foa fvhnvhk xd vUcihd ۲۵ hgd ۲۹ filk‌lhi shg 1395 nv vaji‌ihd ptzT rvhmj U jvjdg rvHk fv'chv ld‌aUn.

تصویر خبر
فراخوان-ثبت-نام-دهمین-دوره-مسابقات-سراسری-دارالقرآن-امام-علی-ع-
برچسب های مرتبط: