یکشنبه 26 دی 1395 ساعت 19:30

در ادامه رقابتهای هفته بیستم لوشامپیونه فرانسه تیم نیس میزبان متز بود که این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hnhli vrhfjihd itji fdsjl gUahlPdUki tvhksi jdl kds ldcfhk ljc fUn ;i hdk lshfri fh jshUd fnUk 'g fi Phdhk vsdn. kds 0 - ljc 0/jshUd ohk'd wnvkadk lrhfg ruvkadk nv hnhli vrhfjihd itji fdsjl gUahlPdUki tvhksi jdl kds ldcfhk ljc fUn ;i hdk lshfri fh jshUd fnUk 'g fi Phdhk vsdn.

تصویر خبر
نیس-0---متز-0-تساوی-خانگی-صدرنشین-مقابل-قعرنشین
برچسب های مرتبط: