شنبه 9 بهمن 1395 ساعت 22:22

در ادامه رقابتهای هفته بیست و دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فرانسه (لوشامپیونه) تیم لیون میزبان لیل بود که با نتیجه دو بر یک شکست خورد.

nv hnhli vrhfjihd itji fdsj U nUl vrhfj‌ihd gd' nsji hUg tvhksi (gUahlPdUki) jdl gdUk ldcfhk gdg fUn ;i fh kjdOi nU fv d; a;sj oUvn. a;sj ohk'd gdUk lrhfg gdg nv hnhli vrhfjihd itji fdsj U nUl vrhfj‌ihd gd' nsji hUg tvhksi (gUahlPdUki) jdl gdUk ldcfhk gdg fUn ;i fh kjdOi nU fv d; a;sj oUvn.

تصویر خبر
شکست-خانگی-لیون-مقابل-لیل
برچسب های مرتبط: