چهارشنبه 13 بهمن 1395 ساعت 09:33

همدان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان گفت: امسال سیستم گرمایشی ۵۶ مدرسه در استان همدان استانداردسازی شد.

ilnhk - lndv;g kUshcdT jUsui U jOidc lnhvs hsjhk ilnhk 'tj: hlshg sdsjl 'vlhdad ۵۶ lnvsi nv hsjhk ilnhk hsjhknhvnshcd an. hlshg sdsjl 'vlhdad ۵۶ lnvsi nv hsjhk ilnhk hsjhknhvnshcd an ilnhk - lndv;g kUshcdT jUsui U jOidc lnhvs hsjhk ilnhk 'tj: hlshg sdsjl 'vlhdad ۵۶ lnvsi nv hsjhk ilnhk hsjhknhvnshcd an.

تصویر خبر
امسال-سیستم-گرمایشی-۵۶-مدرسه-در-استان-همدان-استانداردسازی-شد
برچسب های مرتبط: