چهارشنبه 9 مهر 1393 ساعت 16:20

سرمربی تیم ملی والیبال می گوید تیمش باید فردا مقابل چین خوب بازی کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd jdl lgd Uhgdfhg ld 'Udn jdla fhdn tvnh lrhfg Idk oUf fhcd ;kn. ;UhI: pqUv ohkUhni ih nv shgk jwldl oUfd fUn/ fhcd vhpjd lrhfg ;Udj nhajdl svlvfd jdl lgd Uhgdfhg ld 'Udn jdla fhdn tvnh lrhfg Idk oUf fhcd ;kn.

تصویر خبر
کواچ--حضور-خانواده-ها-در-سالن-تصمیم-خوبی-بود--بازی-راحتی-مقابل-کویت-داشتیم