چهارشنبه 9 مهر 1393 ساعت 16:23

سرمربی تیم ملی والیبال پس از برد این تیم مقابل کویت، گفت: بازی راحتی را مقابل این تیم برگزار کردیم ولی فردا باید در مصافی خوب چین را پشت سر بگذاریم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd jdl lgd Uhgdfhg Ps hc fvn hdk jdl lrhfg ;UdjT 'tj: fhcd vhpjd vh lrhfg hdk jdl fv'chv ;vndl Ugd tvnh fhdn nv lwhtd oUf Idk vh Paj sv f'bhvdl. ;UhI: fhcd vhpjd vh Paj sv'bhajdl/ pqUv ohkUhni fhcd;khk jwldl oUfd fUn svlvfd jdl lgd Uhgdfhg Ps hc fvn hdk jdl lrhfg ;UdjT 'tj: fhcd vhpjd vh lrhfg hdk jdl fv'chv ;vndl Ugd tvnh fhdn nv lwhtd oUf Idk vh Paj sv f'bhvdl.

تصویر خبر
کواچ--بازی-راحتی-را-پشت-سرگذاشتیم--حضور-خانواده-بازیکنان-تصمیم-خوبی-بود