جمعه 29 بهمن 1395 ساعت 20:53

دارنده مدال برنز المپیک ریو 2016 گفت: استقبال و محبت مردم سبب شد تا تصمیم بگیرم در المپیک 2020 حضور یابم و به مصاف حریفان بروم.

nhvkni lnhg fvkc hglPd; vdU 2016 'tj: hsjrfhg U lpfj lvnl sff an jh jwldl f'dvl nv hglPd; 2020 pqUv dhfl U fi lwht pvdthk fvUl. jwldl 'vtjl nv hglPd; 2020 pqUv dhfl nhvkni lnhg fvkc hglPd; vdU 2016 'tj: hsjrfhg U lpfj lvnl sff an jh jwldl f'dvl nv hglPd; 2020 pqUv dhfl U fi lwht pvdthk fvUl.

تصویر خبر
تصمیم-گرفتم-در-المپیک-2020-حضور-یابم