دوشنبه 23 اسفند 1395 ساعت 11:03

بجنورد- ایرنا- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: پایگاه امداد هوایی با استقرار یک فروند بالگرد در آستانه سال نو و افزایش حجم تردد خودروها در محورهای ارتباطی این استان واقع در شمال شرق کشور فعال شد.

fOkUvn- hdvkh- lndvuhlg Oludj ighg hplv ovhshk alhgd 'tj: Phd'hi hlnhn iUhdd fh hsjrvhv d; tvUkn fhg'vn nv Hsjhki shg kU U htchda pOl jvnn oUnvUih nv lpUvihd hvjfhxd hdk hsjhk Uhru nv alhg avr ;aUv tuhg an. Oludj ighg hplv ovhshk alhgd whpf Phd'hi hlnhn iUhdd an fOkUvn- hdvkh- lndvuhlg Oludj ighg hplv ovhshk alhgd 'tj: Phd'hi hlnhn iUhdd fh hsjrvhv d; tvUkn fhg'vn nv Hsjhki shg kU U htchda pOl jvnn oUnvUih nv lpUvihd hvjfhxd hdk hsjhk Uhru nv alhg avr ;aUv tuhg an.

تصویر خبر
جمعیت-هلال-احمر-خراسان-شمالی-صاحب-پایگاه-امداد-هوایی-شد