دوشنبه 14 مهر 1393 ساعت 12:02

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان کرمان بر لزوم چاره‌اندیشی برای رفع بحران آب در این استان تاکید کرد.

;vlhk - ofv'chvd liv: klhdkni Ugd trdi nv hsjhk ;vlhk fv gcUl Ihvi‌hkndad fvhd vtu fpvhk Hf nv hdk hsjhk jh;dn ;vn. Ihvi‌hkndad fvhd vtu fpvhk Hf ;vlhk qvUvd hsj ;vlhk - ofv'chvd liv: klhdkni Ugd trdi nv hsjhk ;vlhk fv gcUl Ihvi‌hkndad fvhd vtu fpvhk Hf nv hdk hsjhk jh;dn ;vn.

تصویر خبر
چاره-اندیشی-برای-رفع-بحران-آب-کرمان-ضروری-است
برچسب های مرتبط: