چهارشنبه 16 مهر 1393 ساعت 09:43

ارومیه - ایرنا - هفته نامه کوشا در آخرین شماره خود مطلبی با عنوان 'مشکل تمام نشدنی سرویس مدارس' منتشر کرده که در آن به بررسی وضعیت سرویس های مدارس استان پرداخته است.

hvUldi - hdvkh - itji khli ;Uah nv Hovdk alhvi oUn lxgfd fh ukUhk 'la;g jlhl kankd svUds lnhvs' lkjav ;vni ;i nv Hk fi fvvsd Uqudj svUds ihd lnhvs hsjhk Pvnhoji hsj. la;g jlhl kankd svUds lnhvs hvUldi - hdvkh - itji khli ;Uah nv Hovdk alhvi oUn lxgfd fh ukUhk 'la;g jlhl kankd svUds lnhvs' lkjav ;vni ;i nv Hk fi fvvsd Uqudj svUds ihd lnhvs hsjhk Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
مشکل-تمام-نشدنی-سرویس-مدارس
برچسب های مرتبط: