شنبه 26 فروردین 1396 ساعت 22:07

مردی جوان محکوم به قصاص که با همدستی پدرش، پسر جوانی را در رابطه نامشروع با خواهرش به قتل رسانده بود، بار دیگر محاکمه شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an. hujvht Pnv U Psv fvhd ilnsjd nv rjg lvnd OUhk lp;Ul fi rwhw ;i fh ilnsjd PnvaT Psv OUhkd vh nv vhfxi khlavUu fh oUhiva fi rjg vshkni fUnT fhv nd'v lph;li an.

تصویر خبر
اعتراف-پدر-و-پسر-برای-همدستی-در-قتل
برچسب های مرتبط: