چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 ساعت 17:32

تعدادی از سناتورهای آمریکایی قصد دارند طرحی برای تحریم برخی از مقامات ونزوئلایی تصویب کنند.

junhnd hc skhjUvihd Hlvd;hdd rwn nhvkn xvpd fvhd jpvdl fvod hc lrhlhj UkcUmghdd jwUdf ;kkn. skhjUvihd Hlvd;hdd fi nkfhg jpvdl lrhlhj UkcUmgh junhnd hc skhjUvihd Hlvd;hdd rwn nhvkn xvpd fvhd jpvdl fvod hc lrhlhj UkcUmghdd jwUdf ;kkn.

تصویر خبر
سناتورهای-آمریکایی-به-دنبال-تحریم-مقامات-ونزوئلا
برچسب های مرتبط: