جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت 08:50

خندوانه در شب میلاد خجسته مهدی موعود (عج) میزبان بیست نفر از برترین های شرکت کننده مسابقه خنداننده شو بود.

oknUhki nv af ldghn oOsji lind lUuUn (uO) ldcfhk fdsj ktv hc fvjvdk ihd av;j ;kkni lshfri oknhkkni aU fUn. Hyhc lvpgi kihdd oknhkkni aU oknUhki nv af ldghn oOsji lind lUuUn (uO) ldcfhk fdsj ktv hc fvjvdk ihd av;j ;kkni lshfri oknhkkni aU fUn.

تصویر خبر
آغاز-مرحله-نهایی-خنداننده-شو
برچسب های مرتبط: