جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت 23:52

اگر 50 میلیون تومان وجه نقد رایج کشور در اختیار داشته باشیم و بخواهیم خودرویی کارکرده را برای خرید انتخاب کنیم‌، باید در نظر بگیریم که در بازار کنونی با این مبلغ هم توانایی خرید ما پایین بوده و انتخاب های چندان متنوعی را پیش روی خود نداریم!

h'v 50 ldgdUk jUlhk UOi krn vhdO ;aUv nv hojdhv nhaji fhadl U foUhidl oUnvUdd ;hv;vni vh fvhd ovdn hkjohf ;kdl‌T fhdn nv kzv f'dvdl ;i nv fhchv ;kUkd fh hdk lfgy il jUhkhdd ovdn lh Phddk fUni U hkjohf ihd Iknhk ljkUud vh Pda vUd oUn knhvdl! oUnvUihdd ;i fh 50 ldgdUk jUlhk ld jUhk ovdn h'v 50 ldgdUk jUlhk UOi krn vhdO ;aUv nv hojdhv nhaji fhadl U foUhidl oUnvUdd ;hv;vni vh fvhd ovdn hkjohf ;kdl‌T fhdn nv kzv f'dvdl ;i nv fhchv ;kUkd fh hdk lfgy il jUhkhdd ovdn lh Phddk fUni U hkjohf ihd Iknhk ljkUud vh Pda vUd oUn knhvdl!

تصویر خبر
خودروهایی-که-با-50-میلیون-تومان-می-توان-خرید
برچسب های مرتبط: