دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 10:57

بجنورد- ایرنا- رئیس سازمان جمعیت هلال احمر به منظور بازدید از مناطق زلزله زده و نظارت برعملکرد و نحوه امداد رسانی در آن مناطق امروز دوشنبه به این استان سفر کرد.

fOkUvn- hdvkh- vmds shclhk Oludj ighg hplv fi lkzUv fhcndn hc lkhxr cgcgi cni U kzhvj fvulg;vn U kpUi hlnhn vshkd nv Hk lkhxr hlvUc nUakfi fi hdk hsjhk stv ;vn. vmds shclhk Oludj ighg hplv Uhvn ovhshk alhgd an fOkUvn- hdvkh- vmds shclhk Oludj ighg hplv fi lkzUv fhcndn hc lkhxr cgcgi cni U kzhvj fvulg;vn U kpUi hlnhn vshkd nv Hk lkhxr hlvUc nUakfi fi hdk hsjhk stv ;vn.

تصویر خبر
رئیس-سازمان-جمعیت-هلال-احمر-وارد-خراسان-شمالی-شد