دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 16:29

از امشب مسابقه «خنداننده شو» در برنامه خندوانه مجددا آغاز می‌شود و مخاطبان می‌توانند در انتخاب بهترین خنداننده شریک باشند.

hc hlaf lshfri Koknhkkni aUL nv fvkhli oknUhki lOnnh Hyhc ld‌aUn U lohxfhk ld‌jUhkkn nv hkjohf fijvdk oknhkkni avd; fhakn. hlaf fi jlhahd lshfri K oknhkkni aUL fkadkdn hc hlaf lshfri Koknhkkni aUL nv fvkhli oknUhki lOnnh Hyhc ld‌aUn U lohxfhk ld‌jUhkkn nv hkjohf fijvdk oknhkkni avd; fhakn.

تصویر خبر
امشب-به-تماشای-مسابقه---خنداننده-شو--بنشینید
برچسب های مرتبط: