سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 09:15

شب گذشته، در برنامه خندوانه مسابقه خنداننده شو با حضور شرکت کنندگان به طور رسمی آغاز شد.

af 'bajiT nv fvkhli oknUhki lshfri oknhkkni aU fh pqUv av;j ;kkn'hk fi xUv vsld Hyhc an. Hyhc vsld lshfri oknhkkni aU af 'bajiT nv fvkhli oknUhki lshfri oknhkkni aU fh pqUv av;j ;kkn'hk fi xUv vsld Hyhc an.

تصویر خبر
آغاز-رسمی-مسابقه-خنداننده-شو
برچسب های مرتبط: