یکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت 02:08

تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی یکشنبه ۲۱ خرداد ۹۶ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

jdjv kdl wtpi kosj vUckhli‌ihd Uvcad d;akfi ۲۱ ovnhn ۹۶ fi lshmg lil vUc Uvca hc Olgi tUjfhg Pvnhoji hsj. ukhUdk vUckhli‌ihd Uvcad ۲۱ ovnhn ۹۶/ ahi lhid leg tvihn +jwhUdv jdjv kdl wtpi kosj vUckhli‌ihd Uvcad d;akfi ۲۱ ovnhn ۹۶ fi lshmg lil vUc Uvca hc Olgi tUjfhg Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
عناوین-روزنامه-های-ورزشی-۲۱-خرداد-۹۶--شاه-ماهی-مثل-فرهاد--تصاویر
برچسب های مرتبط: