جمعه 9 تیر 1396 ساعت 12:12

رئیس شرکت توتال در پاسخ به سوال مدیرعامل کشتیرانی برای شرکت در پروژه های ایران اعلام کرد؛ تصمیم جدی برآن است که امسال در پروژه های بالادستی نفت ایران شرکت کنیم.

vmds av;j jUjhg nv Phso fi sUhg lndvuhlg ;ajdvhkd fvhd av;j nv PvUCi ihd hdvhk hughl ;vnY jwldl Ond fvHk hsj ;i hlshg nv PvUCi ihd fhghnsjd ktj hdvhk av;j ;kdl. jwldl Ond jUjhg fvhd pqUv nv hdvhk vmds av;j jUjhg nv Phso fi sUhg lndvuhlg ;ajdvhkd fvhd av;j nv PvUCi ihd hdvhk hughl ;vnY jwldl Ond fvHk hsj ;i hlshg nv PvUCi ihd fhghnsjd ktj hdvhk av;j ;kdl.

تصویر خبر
تصمیم-جدی-توتال-برای-حضور-در-ایران
برچسب های مرتبط: