دوشنبه 19 تیر 1396 ساعت 21:50

اردبیل - دادستان انقلاب و عمومی مرکز استان اردبیل در پی کشف جسد آتنا اصلانی کودک خردسال پارس آبادی توضیحاتی در این رابطه ارایه کرده و بر تسریع در رسیدگی به پرونده و صدور حکم مجرم تاکید کرد.

hvnfdg - nhnsjhk hkrghf U ulUld lv;c hsjhk hvnfdg nv Pd ;at Osn Hjkh hwghkd ;Un; ovnshg Phvs Hfhnd jUqdphjd nv hdk vhfxi hvhdi ;vni U fv jsvdu nv vsdn'd fi PvUkni U wnUv p;l lOvl jh;dn ;vn. jUqdphj nhnsjhk hvnfdg nv fhvi PvUkni rjg Hjkh hwghkd nojv ovnshg Phvs Hfhnd hvnfdg - nhnsjhk hkrghf U ulUld lv;c hsjhk hvnfdg nv Pd ;at Osn Hjkh hwghkd ;Un; ovnshg Phvs Hfhnd jUqdphjd nv hdk vhfxi hvhdi ;vni U fv jsvdu nv vsdn'd fi PvUkni U wnUv p;l lOvl jh;dn ;vn.

تصویر خبر
توضیحات-دادستان-اردبیل-در-باره-پرونده-قتل-آتنا-اصلانی-دختر-خردسال-پارس-آبادی
عبارات مرتبط با توضیحات دادستان اردبیل در باره پرونده قتل آتنا اصلانی دختر خردسال پارس آبادی
برچسب های مرتبط: