یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 10:03

در عکس زیر اتاق کار در بسته مریم میرزاخانی در دانشگاه استنفورد را می بینید. همکاران میرزاخانی با گل های یادبود جای او را خالی کرده اند.

nv u;s cdv hjhr ;hv nv fsji lvdl ldvchohkd nv nhka'hi hsjktUvn vh ld fdkdn. il;hvhk ldvchohkd fh 'g ihd dhnfUn Ohd hU vh ohgd ;vni hkn. hjhr ;hv lvdl ldvchohkdT d; vUc Ps hc nv'baj hU nv u;s cdv hjhr ;hv nv fsji lvdl ldvchohkd nv nhka'hi hsjktUvn vh ld fdkdn. il;hvhk ldvchohkd fh 'g ihd dhnfUn Ohd hU vh ohgd ;vni hkn.

تصویر خبر
اتاق-کار-مریم-میرزاخانی--یک-روز-پس-از-درگذشت-او
عبارات مرتبط با اتاق کار مریم میرزاخانی، یک روز پس از درگذشت او
برچسب های مرتبط: