یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 10:21

برنامه «پایش» امشب ۲۵ تیرماه ضمن تحلیل تحولات اقتصادی روز، موانع پیش روی تولیدکنندگان کشور را از طریق ستاد پیگیری مشکلات تولید، بررسی می کند.

fvkhli KPhdaL hlaf ۲۵ jdvlhi qlk jpgdg jpUghj hrjwhnd vUcT lUhku Pda vUd jUgdn;kkn'hk ;aUv vh hc xvdr sjhn Pd'dvd la;ghj jUgdnT fvvsd ld ;kn. Pd'dvd la;ghj jUgdn;kkn'hk ;aUv nv fvkhli hlaf KPhdaL fvkhli KPhdaL hlaf ۲۵ jdvlhi qlk jpgdg jpUghj hrjwhnd vUcT lUhku Pda vUd jUgdn;kkn'hk ;aUv vh hc xvdr sjhn Pd'dvd la;ghj jUgdnT fvvsd ld ;kn.

تصویر خبر
پیگیری-مشکلات-تولیدکنندگان-کشور-در-برنامه-امشب--پایش-
عبارات مرتبط با پیگیری مشکلات تولیدکنندگان کشور در برنامه امشب «پایش»
برچسب های مرتبط: