یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 11:57

در جدیدترین فعالیت هنری این خواننده«مهدی یراحی» در اصفهان و شیراز روی صحنه می‌رودموسیقی ما - «مهدی یراحی» در ادامه تور کنسرت‌هایش با آلبوم «آینه قدی» عازم اصفهان و شیراز می‌شود. این خواننده اجراهای تابستانی خود را از شهر رشت آغاز کرد قرار است روز 27 تیرماه در تالار رودکی اصفهان روی صحنه برود. این اولین اجرای یراحی در اصفهان با آلبوم آینه قدی است و او قبلاً با قطعات آلبوم‌های گذشته‌اش به دیدار مخاط

nv Ondnjvdk tuhgdj ikvd hdk oUhkkniKlind dvhpdL nv hwtihk U advhc vUd wpki ld‌vUnlUsdrd lh - Klind dvhpdL nv hnhli jUv ;ksvj‌ihda fh HgfUl KHdki rndL uhcl hwtihk U advhc ld‌aUn. hdk oUhkkni hOvhihd jhfsjhkd oUn vh hc aiv vaj Hyhc ;vn rvhv hsj vUc 27 jdvlhi nv jhghv vUn;d hwtihk vUd wpki fvUn. hdk hUgdk hOvhd dvhpd nv hwtihk fh HgfUl Hdki rnd hsj U hU rfghQ fh rxuhj HgfUl‌ihd 'baji‌ha fi ndnhv lohx lind dvhpd fvhd Kfdsj U d; vUc funL ld oUhkn nv Ondnjvdk tuhgdj ikvd hdk oUhkkniKlind dvhpdL nv hwtihk U advhc vUd wpki ld‌vUnlUsdrd lh - Klind dvhpdL nv hnhli jUv ;ksvj‌ihda fh HgfUl KHdki rndL uhcl hwtihk U advhc ld‌aUn. hdk oUhkkni hOvhihd jhfsjhkd oUn vh hc aiv vaj Hyhc ;vn rvhv hsj vUc 27 jdvlhi nv jhghv vUn;d hwtihk vUd wpki fvUn. hdk hUgdk hOvhd dvhpd nv hwtihk fh HgfUl Hdki rnd hsj U hU rfghQ fh rxuhj HgfUl‌ihd 'baji‌ha fi ndnhv lohx

تصویر خبر
مهدی-یراحی-برای--بیست-و-یک-روز-بعد--می-خواند
برچسب های مرتبط: