یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 12:21

مدیر عامل موسسه علمی آینده سازان گفت: در راستای ترویج امید علمی ، تفکر خلاق و تقویت روحیه ی پژوهشی "جشنواره علم برای همه" در دو بخش عمومی و ویژه ، ویژه ی دانش آموزان و خانواده ها با اهدای جوایز نفیس برگزار می شود.

lndv uhlg lUssi ugld Hdkni shchk 'tj: nv vhsjhd jvUdO hldn ugld T jt;v oghr U jrUdj vUpdi d PCUiad "OakUhvi ugl fvhd ili" nv nU foa ulUld U UdCi T UdCi d nhka HlUchk U ohkUhni ih fh hinhd OUhdc ktds fv'chv ld aUn. fv'chvd OakUhvi Kugl fvhd iliL UdCi nhka HlUchk U ohkUhni‌ih lndv uhlg lUssi ugld Hdkni shchk 'tj: nv vhsjhd jvUdO hldn ugld T jt;v oghr U jrUdj vUpdi d PCUiad "OakUhvi ugl fvhd ili" nv nU foa ulUld U UdCi T UdCi d nhka HlUchk U ohkUhni ih fh hinhd OUhdc ktds fv'chv ld aUn.

تصویر خبر
برگزاری-جشنواره--علم-برای-همه--ویژه-دانش-آموزان-و-خانواده-ها
برچسب های مرتبط: