یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 13:07

با وجود گذشت یک دهه از دستگیری لیدرهای متخلف شرکت‌های هرمی حالا دوباره در نبود نظارت کافی بازهم این شرکت‌ها در قالب‌های متفاوتی دوباره در حال متولد شدن هستند.

fh UOUn 'baj d; nii hc nsj'dvd gdnvihd ljogt av;j‌ihd ivld phgh nUfhvi nv kfUn kzhvj ;htd fhcil hdk av;j‌ih nv rhgf‌ihd ljthUjd nUfhvi nv phg ljUgn ank isjkn. tuhgdj ;hvohki vUdhPvnhcd ivld‌ih nv PUaa fhchvdhfd af;i‌hd/ av;j‌ihdd ;i hc Odf fhchvdhf KjotdtL ld‌nikn fh UOUn 'baj d; nii hc nsj'dvd gdnvihd ljogt av;j‌ihd ivld phgh nUfhvi nv kfUn kzhvj ;htd fhcil hdk av;j‌ih nv rhgf‌ihd ljthUjd nUfhvi nv phg ljUgn ank isjkn.

تصویر خبر
فعالیت-کارخانه-رویاپردازی-هرمی-ها-در-پوشش-بازاریابی-شبکه-ای--شرکت-هایی-که-از-جیب-بازاریاب--تخفیف--می-دهند
برچسب های مرتبط: