یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 14:27

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم «بهرام مهرداد» صبح امروز از مقابل کلانتری 153 تا منزل این شهید، واقع در شهرک ولیعصر(عج) تشییع شد.شهید مدافع حرم «بهرام مهرداد» ساکن تهران و فرمانده حوزه 257 شهرک ولیعصر(عج) که چندی پیش برای دفاع از حریم عقیله بنی هاشم داوطلبانه به سوریه رفته بود، توسط تروریست های تکفیری به شهادت رسید.

lvhsl jaddu Pd;v lxiv aidn lnhtu pvl Kfivhl livnhnL wfp hlvUc hc lrhfg ;ghkjvd 153 jh lkcg hdk aidnT Uhru nv aiv; Ugduwv(uO) jaddu an.aidn lnhtu pvl Kfivhl livnhnL sh;k jivhk U tvlhkni pUci 257 aiv; Ugduwv(uO) ;i Iknd Pda fvhd nthu hc pvdl urdgi fkd ihal nhUxgfhki fi sUvdi vtji fUnT jUsx jvUvdsj ihd j;tdvd fi aihnj vsdn. jaddu Pd;v aidn lnhtu pvl fivhl livnhn lvhsl jaddu Pd;v lxiv aidn lnhtu pvl Kfivhl livnhnL wfp hlvUc hc lrhfg ;ghkjvd 153 jh lkcg hdk aidnT Uhru nv aiv; Ugduwv(uO) jaddu an.aidn lnhtu pvl Kfivhl livnhnL sh;k jivhk U tvlhkni pUci 257 aiv; Ugduwv(uO) ;i Iknd Pda fvhd nthu hc pvdl urdgi fkd ihal nhUxgfhki fi sUvdi vtji fUnT jUsx jvUvdsj ihd j;tdvd fi aihnj vsdn.

تصویر خبر
تشییع-پیکر-شهید-مدافع-حرم-بهرام-مهرداد