یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 14:51

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: برجام را منصفانه ارزیابی کنیم نه آرزومندانه.

vdds shclhk hkvCd hjld hdvhk 'tj: fvOhl vh lkwthki hvcdhfd ;kdl ki HvcUlknhki. whgpd: hk‌ahMhggi jvhlP fvOhl vh Phvi ;kn jh .../nv pn jUfdo jUsx vmdsl pvtl vh 'tjl vdds shclhk hkvCd hjld hdvhk 'tj: fvOhl vh lkwthki hvcdhfd ;kdl ki HvcUlknhki.

تصویر خبر
صالحی--ان-شاءالله-ترامپ-برجام-را-پاره-کند-تا-----در-حد-توبیخ-توسط-رئیسم-حرفم-را-گفتم