یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 14:53

سمنان- ایرنا- مدیر بورس منطقه سمنان گفت : یک میلیون و 571 هزار و 449 سهم در معاملات روز شنبه این بورس معامله شد که 41 درصد از معاملات مربوط به خرید و 59 درصد مربوط فروش بود.

slkhk- hdvkh- lndv fUvs lkxri slkhk 'tj : d; ldgdUk U 571 ichv U 449 sil nv luhlghj vUc akfi hdk fUvs luhlgi an ;i 41 nvwn hc luhlghj lvfUx fi ovdn U 59 nvwn lvfUx tvUa fUn. htcUk fv d; ldgdU k U 571 ichv sil nv fUvs slkhk luhlgi an slkhk- hdvkh- lndv fUvs lkxri slkhk 'tj : d; ldgdUk U 571 ichv U 449 sil nv luhlghj vUc akfi hdk fUvs luhlgi an ;i 41 nvwn hc luhlghj lvfUx fi ovdn U 59 nvwn lvfUx tvUa fUn.

تصویر خبر
افزون-بر-یک-میلیو-ن-و-571-هزار-سهم-در-بورس-سمنان-معامله-شد
برچسب های مرتبط: