یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 15:02

این فرد چاقو به دست، چند نفر از مسافران مترو و یک مامور ناجا را با چاقو مجروح کرد. پلیس به او اخطار تسلیم و تحویل چاقو داد ولی مهاجم به سمت پلیس نیز حمله کرد. در اینجا بود که پلیس به پای او شلیک کرد و فرد مهاجم در مسیر بیمارستان بر اثر خونریزی، جان داد.

hdk tvn IhrU fi nsjT Ikn ktv hc lshtvhk ljvU U d; lhlUv khOh vh fh IhrU lOvUp ;vn. Pgds fi hU hoxhv jsgdl U jpUdg IhrU nhn Ugd lihOl fi slj Pgds kdc plgi ;vn. nv hdkOh fUn ;i Pgds fi Phd hU agd; ;vn U tvn lihOl nv lsdv fdlhvsjhk fv hev oUkvdcdT Ohk nhn. gpzi agd; Pgds fi lihOl ljvU (tdgl) hdk tvn IhrU fi nsjT Ikn ktv hc lshtvhk ljvU U d; lhlUv khOh vh fh IhrU lOvUp ;vn. Pgds fi hU hoxhv jsgdl U jpUdg IhrU nhn Ugd lihOl fi slj Pgds kdc plgi ;vn. nv hdkOh fUn ;i Pgds fi Phd hU agd; ;vn U tvn lihOl nv lsdv fdlhvsjhk fv hev oUkvdcdT Ohk nhn.

تصویر خبر
لحظه-شلیک-پلیس-به-مهاجم-مترو--فیلم-
برچسب های مرتبط: