یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 15:05

مراسم تودیع فرهاد پرورش و معارفه فرزانه شرفبافی مدیران عامل قبلی و جدید هما صبح امروز یکشنبه با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در محل این شرکت برگزارشد.

lvhsl jUndu tvihn PvUva U luhvti tvchki avtfhtd lndvhk uhlg rfgd U Ondn ilh wfp hlvUc d;akfi fh pqUv ufhs HoUknd Ucdv vhi U aivshcd nv lpg hdk av;j fv'chvan. jUndu U luhvti lndv uhlg ilh lvhsl jUndu tvihn PvUva U luhvti tvchki avtfhtd lndvhk uhlg rfgd U Ondn ilh wfp hlvUc d;akfi fh pqUv ufhs HoUknd Ucdv vhi U aivshcd nv lpg hdk av;j fv'chvan.

تصویر خبر
تودیع-و-معارفه-مدیر-عامل-هما