یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 16:57

پلیس اروپا اعلام کرد 66 نفر در جریان پرونده فروش گوشت اسب به جای گوشت گاو در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بازداشت شده‌اند.

Pgds hvUPh hughl ;vn 66 ktv nv Ovdhk PvUkni tvUa 'Uaj hsf fi Ohd 'Uaj 'hU nv ;aUvihd uqU hjphndi hvUPh fhcnhaj ani‌hkn. nsj'dvd 66 ktv nv PvUkni tvUa 'Uaj hsf nv hvUPh Pgds hvUPh hughl ;vn 66 ktv nv Ovdhk PvUkni tvUa 'Uaj hsf fi Ohd 'Uaj 'hU nv ;aUvihd uqU hjphndi hvUPh fhcnhaj ani‌hkn.

تصویر خبر
دستگیری-66-نفر-در-پرونده-فروش-گوشت-اسب-در-اروپا