یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 21:15

برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران تصویب شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fvkhli ;hia oxvPbdvd tvUvdca cldk nv aiv jivhk jwUdf an. fvkhli ;hia oxvPbdvd tvUvdca cldk nv aiv jivhk jwUdf an fvkhli ;hia oxvPbdvd tvUvdca cldk nv aiv jivhk jwUdf an.

تصویر خبر
برنامه-کاهش-خطرپذیری-فروریزش-زمین-در-شهر-تهران-تصویب-شد
برچسب های مرتبط: