یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 23:08

آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی است: مجموع صادرات فولاد خام کشور در دوره 2 ماهه نخست امسال به رقم یک میلیون و 84 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 1395 رشد 45 درصدی را ثبت کرد.

Hlhv hkOlk jUgdn;kkn'hk tUghn hdvhk ph;d hsj: lOlUu whnvhj tUghn ohl ;aUv nv nUvi 2 lhii kosj hlshg fi vrl d; ldgdUk U 84 ichv jk vsdn ;i ksfj fi lnj lahfi nv shg 1395 van 45 nvwnd vh efj ;vn. van۴۵nvwnd whnvhj tUghnohl nv۲lhi kosj hlshg Hlhv hkOlk jUgdn;kkn'hk tUghn hdvhk ph;d hsj: lOlUu whnvhj tUghn ohl ;aUv nv nUvi 2 lhii kosj hlshg fi vrl d; ldgdUk U 84 ichv jk vsdn ;i ksfj fi lnj lahfi nv shg 1395 van 45 nvwnd vh efj ;vn.

تصویر خبر
رشد۴۵درصدی-صادرات-فولادخام-در۲ماه-نخست-امسال
برچسب های مرتبط: