یکشنبه 25 تیر 1396 ساعت 23:11

هیأت وزیران اجرای برنامه کاهش خطرپذیری فروریزش زمین در شهر تهران را تصویب کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

idNj Ucdvhk hOvhd fvkhli ;hia oxvPbdvd tvUvdca cldk nv aiv jivhk vh jwUdf ;vn. fvkhli ;hia oxvPbdvd tvUvdca cldk nv aiv jivhk jwUdf an idNj Ucdvhk hOvhd fvkhli ;hia oxvPbdvd tvUvdca cldk nv aiv jivhk vh jwUdf ;vn.

تصویر خبر
برنامه-کاهش-خطرپذیری-فروریزش-زمین-در-شهر-تهران-تصویب-شد
برچسب های مرتبط: