دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 06:07

رئیس حزب نیروهای لبنانی در کنفرانس مطبوعاتی از ارائه پیش نویسی توسط حزب متبوعش برای بازگرداندن آوارگان سوری خبر داد.

vmds pcf kdvUihd gfkhkd nv ;ktvhks lxfUuhjd hc hvhmi Pda kUdsd jUsx pcf ljfUua fvhd fhc'vnhknk HUhv'hk sUvd ofv nhn. KsldvOuOuL shclhk lgg vh jindn ;vn vmds pcf kdvUihd gfkhkd nv ;ktvhks lxfUuhjd hc hvhmi Pda kUdsd jUsx pcf ljfUua fvhd fhc'vnhknk HUhv'hk sUvd ofv nhn.

تصویر خبر
-سمیرجعجع--سازمان-ملل-را-تهدید-کرد
برچسب های مرتبط: