دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 06:19

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به فعالیت ۱۲ میلیون کارگر با قرارداد موقت، از عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در بسیاری از کارگاه‌ها انتقاد کرد.

vmds hjphndi ;hv'vhk rvhvnhnd U Pdlhkd fh hahvi fi tuhgdj ۱۲ ldgdUk ;hv'v fh rvhvnhn lUrjT hc unl hOvhd xvp xfri fknd lahyg nv fsdhvd hc ;hv'hi‌ih hkjrhn ;vn. tuhgdj ۱۲ldgdUk ;hv'v fh rvhvnhn lUrj vmds hjphndi ;hv'vhk rvhvnhnd U Pdlhkd fh hahvi fi tuhgdj ۱۲ ldgdUk ;hv'v fh rvhvnhn lUrjT hc unl hOvhd xvp xfri fknd lahyg nv fsdhvd hc ;hv'hi‌ih hkjrhn ;vn.

تصویر خبر
فعالیت-۱۲میلیون-کارگر-با-قرارداد-موقت
برچسب های مرتبط: