دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 06:21

دبه کردن آمریکایی ها، دستاورد تقریباً هیچ برجام را رقم زده است. این را دیگر منتقدین نمی گویند بلکه بارها سیف، صالحی و ظریف به آن اعتراف دارند.

nfi ;vnk Hlvd;hdd ihT nsjhUvn jrvdfhQ idI fvOhl vh vrl cni hsj. hdk vh nd'v lkjrndk kld 'Udkn fg;i fhvih sdtT whgpd U zvdt fi Hk hujvht nhvkn. Iihv k;ji fi fihki nU shg'd fvOhl nfi ;vnk Hlvd;hdd ihT nsjhUvn jrvdfhQ idI fvOhl vh vrl cni hsj. hdk vh nd'v lkjrndk kld 'Udkn fg;i fhvih sdtT whgpd U zvdt fi Hk hujvht nhvkn.

تصویر خبر
چهار-نکته-به-بهانه-دو-سالگی-برجام
برچسب های مرتبط: