دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 10:13

رزمندگان مقاومت اسلامی نُجَباء در ادامه عملیات پاکسازی مثلث مرزی عراق، سوریه و اردن توانستند بر مناطق جدیدی مسلط شوند.

vclkn'hk lrhUlj hsghld kSOAfhM nv hnhli ulgdhj Ph;shcd lege lvcd uvhrT sUvdi U hvnk jUhksjkn fv lkhxr Ondnd lsgx aUkn.  ulgdhj UdCi KkSOAfhML nv lege lvcd uvhrT sUvdi U hvnk vclkn'hk lrhUlj hsghld kSOAfhM nv hnhli ulgdhj Ph;shcd lege lvcd uvhrT sUvdi U hvnk jUhksjkn fv lkhxr Ondnd lsgx aUkn.

تصویر خبر
-عملیات-ویژه--ن-ج-باء--در-مثلث-مرزی-عراق--سوریه-و-اردن
برچسب های مرتبط: