دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 12:52

عضو فراکسیون امید مجلس از بررسی گزارش عملکرد کابینه یازدهم در فراکسیون خبر داد و گفت: گزارش عملکرد هر یک از وزرا به صورت محرمانه به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.

uqU tvh;sdUk hldn lOgs hc fvvsd 'chva ulg;vn ;hfdki dhcnil nv tvh;sdUk ofv nhn U 'tj: 'chva ulg;vn iv d; hc Ucvh fi wUvj lpvlhki fi vmds OliUv hvhmi oUhin an. hpjlhg 'chva lpvlhki tvh;sdUk hldn nvfhvi nUgj dhcnil fi vUphkd uqU tvh;sdUk hldn lOgs hc fvvsd 'chva ulg;vn ;hfdki dhcnil nv tvh;sdUk ofv nhn U 'tj: 'chva ulg;vn iv d; hc Ucvh fi wUvj lpvlhki fi vmds OliUv hvhmi oUhin an.

تصویر خبر
احتمال-گزارش-محرمانه-فراکسیون-امید-درباره-دولت-یازدهم-به-روحانی
برچسب های مرتبط: